ช่วยในการบำรุงไต ปรับสมดุลการขับเคลื่อนน้ำ ช่วยขจัดพิษ กระจายความร้อน ขับความชื้น สลายนิ่ว ทะลวงและขับปัสสาวะ กระจายติดขัด กระตุ้นผลักดันพลังลมปราณ ฟื้นฟูไตปรับสมดุลทางเดินปัสสาวะ ป้องกันและลดภาวการณ์อักเสบของหน่วยไตอย่างได้ผล
สั่งซื้อสินค้า

ระบบปัสสาวะ

หน้าที่สำคัญที่สุดของไตคือ ขับถ่ายปัสสาวะ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่อื่นอีก เช่น การควบคุม และการสร้าง ซึ่งมีหน้าที่การขับถ่ายน้ำและของเสียอื่นๆ ซึ่งเกิดจากเมแทบอลิซึมออกจากร่างกาย และที่ร่างกายได้รับเข้าไป การควบคุมความเข้มข้นของสารต่างๆ ในร่างกาย คือควบคุมดุลน้ำ ควบคุมดุลกรดด่าง ฯลฯ

ปัสสาวะเป็นสิ่งที่ขับถ่ายออกมาจากร่างกาย โดยไตจะกรองเอาของเสียและสิ่งที่มากเกินพอออกจากเลือด และขับออกมาเป็นปัสสาวะ ถ้าไตไม่ทำงาน จะมีของเสียคั่งในเลือด ทำให้เกิดอาการผิดปกติต่าง ๆ

เช่น นิ่วในไต นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ หรือนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ในทางการแพทย์แผนจีนนั้นให้สาเหตุการเกิดนิ่วว่า ส่วนมากมักเกิดจากภาวะไตพร่องและกระเพาะปัสสาวะมีความร้อนชื้น

แพทย์แผนจีนมองว่า ไต เป็นอวัยวะที่ควบคุมน้ำ ทำหน้าที่ในการกรองคัดแยกน้ำและตกตะกอนขุ่น โดยมีกระเพาะปัสสาวะเป็นคลังในการกักเก็บและขับน้ำ ทั้งอวัยวะไตและกระเพาะปัสสาวะในแพทย์แผนจีนนั้นมีความสัมพันธ์เป็นคู่อวัยวะนอกในและทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อการควบคุมและขับออกน้ำได้อย่างปกติสมบูรณ์

หากไตและระบบปัสสาวะมีความผิดปกติ บกพร่องไป ย่อมส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนน้ำในร่างกาย โดยสามารถทำให้เกิดนิ่วตกค้างได้เช่นกัน นิ่วในแพทย์แผนจีนสามารถเกิดได้จากสาเหตุ ไตพร่องกระเพาะปัสสาวะร้อนชื้น ทำให้การขับเคลื่อนสารน้ำเสียสมดุล ระบบปัสสาวะไม่ราบรื่น เกิดเป็นตะกอนตกค้าง ทั้งยังรวมถึงการบริโภคอาหารประเภท มัน หวานที่มากเกินไป

นิ่วที่พบในกระเพาะปัสสาวะมักแสดงอาการ ปัสสาวะเจ็บขัด บางครั้งปวดร้าวไปยังอวัยวะเพศและต่อมลูกหมาก หรือปวดมากขึ้นขณะเคลื่อนไหวร่างกาย :นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ จะแสดงอาการปวดเจ็บบริเวณด้านข้างลำตัวและปวดร้าวไปยังบริเวณบั้นเอว :นิ่วในไต จะแสดงอาการปวดบริเวณบั้นเอวหรือบริเวณใกล้เคียงไตและรวมถึงลักษณะปัสสาวะที่ผิดปกติเช่น ปัสสาวะมีเลือดปน มีสีเหลืองลักษณะข้น ปัสสาวะหยด กระปริดกระปรอย ปัสสาวะปวดขัด ปวดบั้นเอวและท้องน้อย เป็นต้น

การทานสมุนไพรจีน

จะช่วยในการบำรุงไต ปรับสมดุลการขับเคลื่อนน้ำ ช่วยขจัดพิษ กระจายความร้อน ขับความชื้น สลายนิ่ว ทะลวงและขับปัสสาวะ กระจายติดขัด กระตุ้นผลักดันพลังลมปราณ ฟื้นฟูไตปรับสมดุลทางเดินปัสสาวะ ป้องกันและลดภาวการณ์อักเสบของหน่วยไตอย่างได้ผล

สมุนไพรตำรับ สูตร 9 สำหรับระบบปัสสาวะ สลายนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ แก้อาการแสบขณะปัสสาวะ แก้อาการขัดเบา
กดไลค์หรือกดติดตาม: