เสริมกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตที่ดี ช่วยทะลวงเส้นลมปราณหรือเส้นทางเดินเลือดลมให้สามารถไหลเวียนได้ราบรื่นและหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ยังช่วยลดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ การหดเกร็งของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น อันเนื่องจากการทำงานหนัก การออกกำลังกาย ช่วยบรรเทาอาการปวด เมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ ลดภาวะ การอักเสบของข้อและกระดูก
สั่งซื้อสินค้า

ระบบกล้ามเนื้อ

เป็นระบบที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยจะอาศัยคุณสมบัติการหดตัวของใยกล้ามเนื้อ ทำให้กระดูกและข้อต่อเกิดการเคลื่อนไหว และมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน นอกจากการเคลื่อนไหว ของกระดูกและข้อต่อแล้ว ยังมีการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในร่างกาย เช่น การเต้นของหัวใจ การบีบตัวของ เส้นโลหิต การบีบตัวของกระเพาะอาหาร ลำไส้ และการทำงานของปอด เป็นต้น การเคลื่อนไหวต่างๆ เหล่านี้ เกิดจากการ ทำงานของกล้ามเนื้อทั้งสิ้น

ระบบการหมุนเวียนโลหิตในร่างกาย

เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ร่างกายในการเคลื่อนไหว รวมถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็นและกระดูก ในทางการแพทย์แผนจีนมองว่า การที่เลือดลมไหลเวียนได้สะดวก จะช่วยลดภาวะอาการปวด ตึงเกร็ง บริเวณกล้ามเนื้อ ข้อกระดูก เส้นเอ็นได้เช่นกัน

หากระบบหมุนเวียนโลหิตบกพร่องมีการติดขัด มักแสดงอาการ ปวดเมื่อย ล้าบริเวณกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ รวมถึงส่งผลต่อความแข็งของกระดูก ข้อต่อต่างๆ เช่น ภาวะกระดูกพรุน โรคเกาต์ ข้อเสื่อม หรือรูมาตอยด์ ภาวะข้ออักเสบ

ในทางการแพทย์แผนจีนนอกจากภาวะการณ์หมุนเวียนโลหิตบกพร่องแล้วทำให้มีการติดขัดการหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ แล้ว ยังมีสาเหตุจากพิษความชื้น ความเย็น ความร้อน ที่เป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก จนก่อให้เกิดอาการปวดเมื่อย ข้อเสื่อม ปวด ตึงเอ็นต่างๆ การเคลื่อนไหวไม่สะดวก ปวด บวม แดง ร้อน เป็นต้น

การทานสมุนไพรจีน

จะช่วยเสริมกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตที่ดี ช่วยทะลวงเส้นลมปราณหรือเส้นทางเดินเลือดลมให้สามารถไหลเวียนได้ราบรื่นและหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ยังช่วยลดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ การหดเกร็งของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น อันเนื่องจากการทำงานหนัก การออกกำลังกาย ช่วยบรรเทาอาการปวด เมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ ลดภาวะ การอักเสบของข้อและกระดูก

สูตร 5 ระบบโลหิตกล้ามเนื้อ

กดไลค์หรือกดติดตาม: