จะช่วยขับความร้อน-ชื้น ปรับสมดุลและบำรุงม้ามกระเพาะอาหาร รักษาอาการอาหารไม่ย่อย ลดภาวการณ์เกิดลมในกระเพาะอาหาร ช่วยลดอาการแน่นท้องจุกเสียดลิ้นปี่ ท้องบวมน้ำ ปรับสมดุลการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ช่วยรักษาภาวะของกรดไหลย้อน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ช่วยให้รู้สึกมีเรี่ยวแรง ส่งเสริมการรับประทานอาหารให้ดีขึ้น
สั่งซื้อสินค้า

ระบบย่อยอาหาร

หมายถึง การทำให้สารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่กลายเป็นสารอาหารที่มีโมเลกุลเล็กลงจนกระทั่งแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ อวัยวะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร ตับ มีหน้ามี่สร้างน้ำดีส่งไปเก็บที่ถุงน้ำดี ตับอ่อน มีหน้าที่สร้างเอนไซม์ส่งไปย่อยอาหารที่ลำไส้เล็ก ลำไส้เล็ก สร้างเอนไซม์มอลเทส ซูเครส และแล็กเทสย่อยอาหารที่ลำไส้เล็ก ฯลฯ
และ ระบบย่อยอาหารในแพทย์แผนจีนนั้นคลอบคลุมถึง กระเพาะอาหาร ม้าม และตับ โดยม้าม และกระเพาะอาหาร ในแพทย์แผนจีนนั้นทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมสารอาหารกับน้ำแล้วลำเลียงส่งต่อไปยังหัวใจและปอด หากการทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมสารอาหารบกพร่องจะทำให้เกิดอาการ เช่น เบื่ออาหาร ท้องอืด อาหารไม่ย่อย น้ำลายเยอะ ถ่ายเหลวหรือท้องเสีย และหากการลำเลียงส่งสารอาหารไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ไม่ดีจะทำให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง โลหิตจาง ซูบผอมลง ใบหน้าออกเหลือง ริมฝีปากซีด เป็นต้น

ตามหลักแพทย์แผนจีน

สาเหตุของโรคมาจากตัวกระเพาะอาหาร ไม่ว่าจะ การรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา การรับประทานอาหารมากเกินไป การรับประทานอาหารที่เย็นจัดเกินไป สาเหตุเหล่านี้จะทำลายหยางของกระเพาะอาหารและหยางของม้าม รวมถึงทิศทางของชี่(ลมปราณ)ย้อนขึ้น มาดันอยู่ที่คอ ทำให้กลืนลำบาก เรอบ่อย ชอบถอนหายใจ ท้องอืดแน่น หรืออาการที่รู้สึกว่ามีก้อนติดอยู่ที่คอหอยได้

การทานสมุนไพรจีน

จะช่วยขับความร้อน-ชื้น ปรับสมดุลและบำรุงม้ามกระเพาะอาหาร รักษาอาการอาหารไม่ย่อย ลดภาวการณ์เกิดลมในกระเพาะอาหาร ช่วยลดอาการแน่นท้องจุกเสียดลิ้นปี่ ท้องบวมน้ำ ปรับสมดุลการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ช่วยรักษาภาวะของกรดไหลย้อน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ช่วยให้รู้สึกมีเรี่ยวแรง ส่งเสริมการรับประทานอาหารให้ดีขึ้น

สูตร 3 สำหรับระบบย่อยอาหาร ฟื้นฟูระบบย่อยอาหาร รักษาอาการท้องอืด โรคกระเพาะ และภาวะกรดไหลย้อน
กดไลค์หรือกดติดตาม: