มุ่งเน้นส่งเสริมระบบการทำงานของปอดและบำรุงระบบทางเดินหายใจ จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับระบบทางเดินหายใจ ช่วยกระจายลมร้อน ลดอาการไอ สงบหอบ ช่วยกระจายชี่ ลดภาวะการอักเสบในระบบทางเดินหายใจ ช่วยลดอาการภูมิแพ้อากาศ แพ้ฝุ่นละออง แพ้เกสรดอกไม้ ไซนัส อาการคัดจมูก จมูกตัน น้ำมูกไหล หรือการได้กลิ่นลดลง ได้เป็นอย่างดี
สั่งซื้อสินค้า

สูตร 8 ระบบทางเดินหายใจบกพร่อง

ระบบการหายใจ

คือ ระบบที่ประกอบด้วยอวัยวะเกี่ยวข้องกับการหายใจ เป็นการนำอากาศเข้าและออกจากร่างกายส่งผลให้แก๊สออกซิเจนทำปฏิกิริยากับสารอาหาร ได้พลังงาน น้ำ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กระบวนการหายใจเกิดขึ้นกับทุกเซลล์ตลอดเวลา การหายใจจำเป็นต้องอาศัย โครงสร้าง 2 ชนิดคือ กล้ามเนื้อกะบังลม และกระดูกซี่โครง

ระบบทางเดินหายใจตอนบน

ประกอบด้วย จมูก ไซนัส ลำคอ คอหอย กล่องเสียง และท่อลม

ระบบทางเดินหายใจตอนล่าง

ประกอบด้วย ท่อลม (บางคนจัดท่อลมเป็นอวัยวะในระบบทางเดินหายใจตอนบน บางคนจัดเป็นอวัยวะในระบบทางเดินหาย ใจตอนล่าง) และปอด (ปอด: กายวิภาคและสรีระวิทยาของปอด) ซึ่งปอดประกอบด้วย หลอดลมประธาน หลอดลม หลอดลมฝอย และถุงลม นอกจากนั้นคือ หลอดเลือดแดงใหญ่ปอด และหลอดเลือดดำใหญ่ของปอด และเส้น ประสาท

จมูก

มีหน้าที่ในการรับกลิ่นต่างๆและเป็นทางเดินลมหายใจ โรคที่เกิดกับจมูกเช่น โรคภูมิ แพ้ โรคภูมิแพ้หูคอจมูก เป็นต้น

ไซนัส

เป็นโพรงอากาศช่วยให้กะโหลกมีน้ำหนักเบาลง ช่วยให้เสียงก้องขึ้น และช่วยปรับ อุณหภูมิของอากาศให้เหมาะสมก่อนที่จะเข้าสู่ลำคอ ท่อลม หลอดลม และปอด โรคที่เกิดกับไซ นัสเช่น โรคไซนัสอักเสบ

ลำคอ

อวัยวะในส่วนลำคอจะมีหน้าที่เป็นทางผ่านของอาหาร ช่วยการออกเสียง/การพูด และช่วยการหายใจ โรคของอวัยวะในลำคอเช่น โรคต่อมทอนซิลอักเสบ โรคมะเร็งของเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆ ระบบทางเดินหายใจที่มีความสมดุล จะเริ่มกระบวนการทำงานตั้งแต่จมูก เข้าสู่โพรงจมูก หลอดลม และเข้าสู่ปอดได้อย่างราบรื่น หรือเรียกได้ว่าระบบทางเดินหายใจ เป็นกระบวนการทำงานของปอด และในทางคลินิกสามารถพบอาการของระบบทางเดินหายใจบกพร่อง ได้เช่น เช่น หลอดลมอักเสบ หอบหืด หลอดลมตีบตัน วัณโรค ปอดอักเสบ เป็นหวัด จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล ไซนัสอักเสบ โพรงจมูกอักเสบ รวมถึงภาวะภูมิแพ้

สาเหตุของการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ สามารถเกิดจากสาเหตุต่างๆอาทิเช่น พิษจากภายนอก ( ความเย็น ความร้อน ความชื้น เป็นต้น ) การสูบบุหรี่ อารมณ์ ความเหน็ดเหนื่อย เสมหะ รวมถึงเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆ โดยสาเหตุเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบเดินหายใจ

การทานสมุนไพรจีน

มุ่งเน้นส่งเสริมระบบการทำงานของปอดและบำรุงระบบทางเดินหายใจ จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับระบบทางเดินหายใจ ช่วยกระจายลมร้อน ลดอาการไอ สงบหอบ ช่วยกระจายชี่ ลดภาวะการอักเสบในระบบทางเดินหายใจ ช่วยลดอาการภูมิแพ้อากาศ แพ้ฝุ่นละออง แพ้เกสรดอกไม้ ไซนัส อาการคัดจมูก จมูกตัน น้ำมูกไหล หรือการได้กลิ่นลดลง ได้เป็นอย่างดี

ระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้อากาศ ลดอาการระคายเคืองของจมูก บรรเทาอาการหอบหืดเรื้อรัง ช่วยอาการแพ้อากาศ
กดไลค์หรือกดติดตาม: