ตาเป็นประตูของตับ ดังนั้นเรื่องที่เกี่ยวกับความแข็งแรงของดวงตา หรือโรคที่เกิดขึ้นกับดวงตาจึงเกี่ยวข้องกับความแข็งแรง หรือความอ่อนแอของตับเช่นกัน ตับที่แข็งแรงดี พลังชี่เลือดยังเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ ร่างกายทุกส่วนจะแข็งแรง จะทำอะไรก็มีแต่ความคล่องแคล่วว่องไว ดวงตาสดใส มองเห็นสิ่งรอบข้างได้อย่างชัดเจน
ซื้อสินค้าออนไลน์

ระบบการมองเห็น

ระบบสายตาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถรับรู้จากการมองเห็น และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ จากข้อมูลที่ได้รับทางตา การที่คนเราจะมองเห็นอะไรชัดเจนนั้น ภาพที่มองเห็นจะต้องสามารถเดินทางผ่านเข้าไปในลูกตา โดยผ่านส่วนประกอบต่างๆ ของตา คือ กระจกตา และเลนส์แก้วตา ไปตกที่จอประสาทตา และระบบการเห็นมีบทบาทสำคัญในการที่บุคคลสามารถควบคุมการทรงตัวด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็น อาทิเช่น จอประสาทตาเสื่อม เป็นโรคที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นบริเวณ จุดศูนย์กลางรับภาพของจอประสาทตา พบมากในกลุ่มคนอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการสูญเสียการมองเห็นในผู้สูงอายุ หรือ สายตาสั้น/สายตายาว โรคตาต้อเช่นต้อกระจก/ต้อหิน/ต้อเนื้อ/ต้อลม โรคตาแห้ง โรคเอเอ็มดี วุ้นตาเสื่อม ตาบอดตอนกลางคืน เป็นต้น

และในส่วนของแพทย์แผนจีน ตาเป็นประตูของตับ ดังนั้นเรื่องที่เกี่ยวกับความแข็งแรงของดวงตา หรือโรคที่เกิดขึ้นกับดวงตาจึงเกี่ยวข้องกับความแข็งแรง หรือความอ่อนแอของตับเช่นกัน ตับที่แข็งแรงดี พลังชี่เลือดยังเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ ร่างกายทุกส่วนจะแข็งแรง จะทำอะไรก็มีแต่ความคล่องแคล่วว่องไว ดวงตาสดใส มองเห็นสิ่งรอบข้างได้อย่างชัดเจน หากมีอะไรเกิดขึ้นกับดวงตา เช่น สายตาสั้น อาจมาจากพันธุกรรมหรือจ้องมองสิ่งของในระยะใกล้จนเกินไปต่อเนื่องกันนาน เช่นเล่นโทรศัพท์มาก เล่นคอมพิวเตอร์มากจนไม่รู้คืนวัน ดูโทรทัศน์ในระยะใกล้ๆ อยู่เสมอ หรือมีอาชีพที่ต้องใช้สายตา ต้องเพ่งในระยะใกล้ๆ ต่อเนื่องกันนาน เป็นต้น นอกจากนี้อาจเป็นโรคตาชนิดอื่นๆ เกิดขึ้นได้

สมุนไพรตำรับ สำหรับระบบตา ทำให้ดวงตาสดใส เพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในดวงตา ป้องกันโรคตาแดง ต้อกระจก ม่านตาอักเสบ แพ้แสง UV

ด้วยเหตุเมื่อเห็นว่าโรคเกี่ยวกับดวงตามาจากความแข็งแรงและอ่อนแอของตับ การรักษาโรคตาด้วยการทานสมุนไพรจีน จึงมุ่งไปที่ต้องทำการฟื้นฟูความเสื่อมของตับให้แข็งแรง รักษาโรคตาผ่านการดูแลรักษาตับด้วยเช่นกัน โดยจะช่วยบำรุงสายตาฟื้นฟูการทำงานของประสาทตา ช่วยให้เลือดสามารถหล่อเลี้ยงดวงตาได้อย่างเพียงพอ ช่วยปรับความดันในลูกตา ช่วยส่งเสริมการมองเห็นพร้อมทั้งบำรุงสายตา

กดไลค์หรือกดติดตาม: