ยาอายุวัฒนะ เป็นการรักษาสุขภาพแบบองค์รวม เสริมสร้างบำรุงกระบวนการทำงานของอวัยวะภายใน บำรุงเลือดบำรุงสารจำเป็นในร่างกาย เสริมสร้างการขับเคลื่อนของของเหลวในร่างกายให้มีความสมดุล เพื่อเพียงพอต่อการเลี้ยงบำรุงความสมดุลของร่างกายภายใน
สั่งซื้อสินค้า

ยาอายุวัฒนะ เป็นการรักษาสุขภาพแบบองค์รวม เสริมสร้างบำรุงกระบวนการทำงานของอวัยวะภายใน บำรุงเลือดบำรุงสารจำเป็นในร่างกาย เสริมสร้างการขับเคลื่อนของของเหลวในร่างกายให้มีความสมดุล เพื่อเพียงพอต่อการเลี้ยงบำรุงความสมดุลของร่างกายภายใน

เลือด เป็นของเหลวชนิดหนึ่งในร่างกาย ประกอบด้วย น้ำเลือด เกล็ดเลือด เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว และมีพลาสมา เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ ทำหน้าที่ลำเลียงเอมไซม์ ฮอร์โมน แก๊ส แร่ธาตุ วิตามิน และสารอาหารประเภทต่าง ๆ ที่ผ่านการย่อยมาแล้วไปให้เซลล์และรับของเสียจากเซลล์ส่งไปกำจัดออกนอกร่างกาย

และชี่คือพลังงานขับเคลื่อนให้อวัยวะ ในร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หากชี่ในร่างกายเพียงพอ การทำงานของอวัยวะต่างๆ ก็จะแข็งแรง สมดุล คึกคัก มีเรี่ยวแรง มีความอบอุ่น รู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวา แต่ถ้าชี่ในร่างกายพร่องลงก็จะทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายลดน้อยถอยลงส่งผลให้เกิด กลุ่มอาการของชี่พร่อง เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไม่มีเรี่ยวแรง เสียงค่อย ไม่อยากพูดคุย ใจสั่น หายใจถี่ เหงื่อออกง่ายหรือมาก ง่วงเหงาหาวนอนบ่อย หน้าตาอิดโรย มือเท้าเย็น เวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย รู้สึกสมองล้า ขี้หลงขี้ลืม ขาดสมาธิในการทำงาน เบื่ออาหาร ภูมิคุ้มกันต่ำ เป็นหวัดง่าย ท้องเดินหรือท้องผูกเป็นประจำ ฝ้าบนลิ้นสีขาวหรือขอบลิ้นมีรอยกดทับของฟัน เป็นต้น

เลือดและชี่ ในร่างกายของเรามีหน้าที่สำคัญหลายอย่าง คือ ขนส่งชี่หรือก๊าซออกซิเจนจากการหายใจเข้า และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายเมื่อหายใจออก มีหน้าที่ในการขนส่งอาหารโดยการดูดซึมสารอาหารจากกระเพาะอาหารและลำไส้เข้าสู่กระแสโลหิตแล้วไหลเวียนผ่านไปยังตับ และส่งต่อให้เซลล์เนื้อเยื่อของอวัยวะโดยเฉพาะจากต่อมไรท่อ ให้สามารถส่งต่อไปสู่อวัยวะต่างๆ ที่ต้องการสารสังเคราะห์ชนิดนั้นๆ นอกจากนี้โลหิตยังมีหน้าที่รักษาดุลของน้ำและเกลือแร่ ปรับระดับอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่ด้วยการไหลเวียนของโลหิตไปทั่วร่างกาย เม็ดโลหิตขาวทำหน้าที่ในการป้องกันการติดเชื้อ และสร้างภูมิคุ้มกันในแก่ร่างกาย

การบำรุงชี่-บำรุงเลือด เป็นการส่งเสริมกระบวนการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย สร้างสุขภาพในแบบองค์รวมพื้นฐานตามหลักทฤษฎีแพทย์แผนจีน เพื่อช่วยส่งเสริมกระบวนการทำงานของอวัยวะภายในให้มีความสมดุล เมื่ออวัยวะการทำงานทั้งหมดภายในร่างกายมีความสมดุล ก็เหมือนเป็นเกราะกำบังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย และช่วยซ่อมแซมส่วนที่บกพร่องในร่างกายต่างๆ

การบำรุงชี่-บำรุงเลือดจัดเป็นวิธีการเสริมสร้างสุขภาพเชิงบูรณาการขั้นพื้นฐานแต่สำคัญยิ่งสำหรับคนทุกเพศทุกวัย แม้วันนี้คุณอาจโชคดีไม่มีอาการที่ชัดเจนก็ตาม แต่สำหรับผู้ที่มีอาการของชี่พร่องหรือเลือดพร่องอยู่แล้ว ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อชี่พร่องหรือเลือดพร่องควรบำรุงชี่-บำรุงเลือดอย่างสม่ำเสมอเพื่อบำบัดอาการ เพิ่มโอกาสการหายของโรคและสะสมต้นทุนทางสุขภาพ

สมุนไพรสกัด สูตร 102 เฮิร์ปฟูล สมุนไพรบำรุงทุกช่วงวัย ผู้ใหญ่
กดไลค์หรือกดติดตาม: